สัญญานั้น สำคัญไฉน! ฟรีแลนซ์ต้องดูให้ดีเพื่อความรอบครอบและปลอดภัย

HIGHLIGHT

  • สัญญาจ้างแรงงาน เจ้านายมีสิทธิ์บงการการทำงาน
  • สัญญาจ้างทำของคืออิสระของเหล่าฟรีแลนซ์
  • สัญญาคือการตกลงผลประโยชน์ร่วมกัน

ฟรีแลนซ์กว่าครึ่งมักจะทำงานโดยไม่มีสัญญากันใช่ไหมล่ะ? แน่นอนว่าบางคนก็อาจจะรับเป็นจ๊อบ ทำไม่กี่ครั้งก็ถือว่าเป็นอันจบงาน แต่บางคนก็เป็นฟรีแลนซ์แบบประจำ ซึ่งการทำงานลักษณะแบบนี้แหละเหล่าฟรีแลนซ์ต้องดูให้ดี ทางที่ดีควรจะมีสัญญาเป็นตัวหนังสือตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ว่าจ้างงานกันเสร็จถูกเบี้ยว ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมา

แต่ภาษากฎหมายก็ย่อยยากเสียเหลือเกิน เหล่าฟรีแลนซ์ไม่ต้องเป็นกังวล เราลิสต์มาให้แล้วที่นี่เกี่ยวกับ สัญญาจ้างแรงงาน และ สัญญาจ้างทำของ จะมีความหมายว่าอย่างไร เหมือนหรือต่างกันไหม มาดู!


สัญญาฟรีแลนซ์สัญญาจ้างแรงงาน

สัญญาจ้างแรงงาน

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 มีลักษณะสัญญา ดังนี้ “อันว่าจ้างแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าลูกจ้าง ตกลงจะทำงานให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่านาย จ้างและนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ทำงานให้” ซึ่งหมายความว่าสัญญานี้จะเกิดขึ้นระหว่างเหล่าฟรีแลนซ์และนายจ้าง ซึ่งนายจ้างมีหน้าที่จ่ายสินจ้าง (ตามตกลง) ให้แก่เหล่าฟรีแลนซ์จนจบระยะการทำงานของเรานั่นเอง


สัญญาฟรีแลนซ์สัญญาจ้างทำของ

สัญญาจ้างทำของ

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 587 มีลักษณะสัญญา ดังนี้ “อันว่าจ้างทำของนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกว่าผู้รับจ้าง ตกลงจะทำการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสำเร็จให้แก่ บุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่าผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจะให้สินจ้างเพื่อผลสำเร็จแห่งการที่ทำนั้น ซึ่งหมายความว่า สัญญานี้เกิดขึ้นระหว่างผู้ว่าจ้าง และ ผู้รับจ้าง ที่ตกลงจะทำงานใด ๆ เพื่อแลกกับสินจ้าง (ค่าผลงานตามตกลง) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะต้องจ่ายสินจ้างตอบแทนการทำงานของผู้รับจ้างหรือเหล่าฟรีแลนซ์นั่นเอง


สัญญาฟรีแลนซ์ต่างกันอย่างไร

จ้างแรงงาน VS จ้างทำของ ต่างกันอย่างไร?

ดูเผิน ๆ เหมือนทั้ง 2 สัญญานี้จะเหมือนกันใช่ไหม เพราะผลสุดท้ายคือผู้ว่าจ้างก็ต้องจ่ายสินจ้างให้ผู้รับจ้างนั่นเอง ซึ่งหมายความว่า เป็นการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เรามีหน้าที่ตอบแทนด้วยผลงาน ผู้ว่าจ้างก็มีหน้าที่ตอบแทนเป็นสินจ้าง (เงินหรืออื่น ๆ ตามตกลง)

ซึ่งความต่างมันอยู่ตรงนี้ สำหรับการจ้างแรงงาน ผู้ว่าจ้างจะมีบทบาทมากขึ้นในการบงการการทำงาน สามารถกำหนดได้เลยว่าจ้างกี่วัน ระยะเวลาเท่าไหร่ ทำงานด้วยกระบวนการแบบไหน ตกลงกันที่สินจ้างเท่าไหร่ สิ่งเหล่านี้ควรอยู่ในสัญญา

สัญญาจ้างทำของ จะเป็นสัญญาที่มีอิสระกับเหล่าฟรีแลนซ์มากกว่า เพราะผู้ว่าจ้างไม่มีอำนาจในการบงการ เราจะเริ่มทำงานเมื่อไหร่ อย่างไร ถือว่าเป็นอิสระของผู้รับจ้าง


ดังนั้น เหล่าฟรีแลนซ์คงจะเข้าแก๊ปกับสัญญาจ้างทำของมากกว่าใช่ไหมล่ะ เนื่องจาก เป็นงานที่มุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการทำงาน เมื่อทำงานเสร็จก็ส่งงานให้ผู้ว่าจ้าง และรับสินจ้าง (เงินหรืออื่น ๆ ตามตกลง) เป็นสิ่งตอบแทน ต่อจากนี้ต้องระวังเรื่องสัญญาให้ดีนะเหล่าฟรีแลนซ์ เพราะมันช่วยเราได้มากเลยทีเดียว

Share:

ติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสาร และเรื่องราวดีๆ
สนใจบริการจัดทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร

เบอร์โทรศัพท์ : 065-021-9888
E-mail : freelance108.mkt@gmail.com