อาชีพฟรีแลนซ์ โสด รายได้ดี ลดหย่อนภาษี ยังไงดี?​

💁‍♂️ โดยทั้งแม่ค้าออนไลน์และฟรีแลนซ์อื่นๆ

หากไม่ได้มีการจดทะเบียนในรูปแบบของบริษัท

ก็จะมีการคิดภาษีแบบเดียว คือ การคำนวณภาษีรายได้แบบบุคคลธรรมดา ตามสูตร

.

💸 (รายได้ – ค่าใช้จ่าย – ค่าลดหย่อน) x อัตราภาษี = ภาษีที่ต้องจ่าย 💸

ทั้งนี้ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ถ้ามีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาทต่อปี

ก็จะต้องทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อีกด้วย ‼

📦 การคิดค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษี สำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์

1) ค่าใช้จ่ายตามอัตรา 60% สำหรับร้านค้าออนไลน์ที่ไม่ได้ผลิตสินค้าเอง

2) ค่าใช้จ่ายตามจริง สำหรับร้านค้าที่ผลิตสินค้าเอง

3) ค่าใช้จ่ายแบบเหมา 0.5% ของรายได้ หากมีรายได้จากการขายของมากกว่า 1,000,000 บาท

.

🧑‍💻 ส่วนฟรีแลนซ์อื่นๆ จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ทุกครั้งที่จ่ายเงินอยู่แล้ว

โดยภาษีส่วนนี้ จะนำมาคิดกับภาษีรายได้แบบบุคคลธรรมดาตามปกติ

ว่าภาษีที่ถูกหัก ณ ที่จ่ายไปแล้วนั้น มากกว่า น้อยกว่า หรือเท่ากับอัตราภาษีที่เราต้องจ่าย 👮‍♂

.

ไม่พลาดทุกข่าวสาร และเรื่องราวดีๆ

คลิกเลย : https://freelance108.com

.

#Freelance108

Share:

ติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสาร และเรื่องราวดีๆ
สนใจบริการจัดทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร

เบอร์โทรศัพท์ : 065-021-9888
E-mail : freelance108.mkt@gmail.com