อยากจ้างงานต้องรู้ เรทราคา Influencer ใน 4 แพลตฟอร์มดัง ต้องใช้เงินเท่าไหร่

🔶 Instagram

Nano influencer : ประมาณ 350 – 3,500 บาท ต่อโพสต์

Micro influencer : ประมาณ 3,500 – 16,500 บาท ต่อโพสต์

Mid-tier influencer : ประมาณ 16,500 – 165,000 บาท ต่อโพสต์

Macro influencer : ประมาณ 165,000 – 33,000 บาท ต่อโพสต์

Mega influencer : ประมาณ 33,000 บาทขึ้นไป ต่อโพสต์

 .

🔶 Facebook

Nano influencer : ประมาณ 800 – 8,000 บาท ต่อโพสต์

Micro influencer : ประมาณ 8,000 – 40,000 บาท ต่อโพสต์

Mid-tier influencer : ประมาณ 40,000 – 400,000 บาท ต่อโพสต์

Macro influencer : ประมาณ 400,000 – 825,000 บาท ต่อโพสต์

Mega influencer : ประมาณ 825,000 บาทขึ้นไป ต่อโพสต์

 .

🔶 TikTok

Nano influencer : ประมาณ 170 – 850 บาท ต่อโพสต์

Micro influencer : ประมาณ 850 – 4,200 บาท ต่อโพสต์

Mid-tier influencer : ประมาณ 4,200 – 42,000 บาท ต่อโพสต์

Macro influencer : ประมาณ 42,000 – 82,500 บาท ต่อโพสต์

Mega influencer : ประมาณ 82,500 บาทขึ้นไป ต่อโพสต์

🔶 YouTube

Nano influencer : ประมาณ 650-6,500 บาท ต่อวิดีโอ 1 ชิ้น

Micro influencer : ประมาณ  6,500 – 33,500 บาท ต่อวิดีโอ 1 ชิ้น

Mid-tier influencer : ประมาณ 33,500 – 335,000 บาท ต่อวิดีโอ 1 ชิ้น

Macro influencer : ประมาณ 335,000 – 650,000 บาท ต่อวิดีโอ 1 ชิ้น

Mega influencer : ประมาณ 650,000 บาทขึ้นไป ต่อวิดีโอ 1 ชิ้น

 .

🔶 Twitter

Nano influencer : ประมาณ 125 – 700 บาท ต่อโพสต์

Micro influencer : ประมาณ 700 – 3,500 บาท ต่อโพสต์

Mid-tier influencer : ประมาณ 3,500 – 35,000 บาท ต่อโพสต์

Macro influencer : ประมาณ 35,000 – 70,000 บาท ต่อโพสต์

Mega influencer : ประมาณ 70,000 บาทขึ้นไป ต่อโพสต์

.

ข้อมูลจาก อยากจ้างรีวิวต้องมีงบเท่าไร? เปิดโพยเรทราคา Influencer ใน 4 แพลตฟอร์มดัง (motiveinfluence.com)

Share:

ติดตามเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสาร และเรื่องราวดีๆ
สนใจบริการจัดทำการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร

เบอร์โทรศัพท์ : 065-021-9888
E-mail : freelance108.mkt@gmail.com